צילום סטילס

אוהבים לצלם? חושבים שאתם טובים בזה? בואי אלינו ותלמדו לנתח תמונות, קומפוזיציות נכונות, נעבור סדנאות, נטייל, נצלם המון באמצעות מצלמות DSLR מקצועיות. הציון מורכב מפרויקט מעשי, תערוכה, ובחינה עיונית