חוק ומשפט עברי

היכרות עם המשפט הישראלי תוך השוואה למקורות המשפט העברי. להקנות לתלמידים הבנה וגישה לספרות חז"ל, ותרבות ישראל על בסיס "ארון הספרים היהודי".

מגמת חוק ומשפט עברי 

כפר הנוער מוסינזון פועל ברוח מארג לשילוב תכנים תרבותיים.
מקצוע זה, נלמד במוסינזון מזה כשלושים שנה, כמקצוע מורחב לחמש יחידות בגרות, עם הישגים גבוהים במיוחד.
 
 
מטרות המגמה
  • היכרות עם המשפט הישראלי תוך השוואה למקורות המשפט העברי. התלמידים יעמדו על הקשרים בין המשפט העברי לבין המשפט הישראלי בחקיקה ובפסיקה.
  • להקנות לתלמידים הבנה וגישה לספרות חז"ל, ותרבות ישראל על בסיס "ארון הספרים היהודי".
  • עיסוק בערכים חברתיים ומוסריים, יהודים ואוניברסאליים: חירות, שוויון וכבוד האדם, זוגיות, מרכזיות ארץ ישראל בתרבות היהודית, המוסר כיסוד המשפט, שלטון החוק ועוד.
  • יעשירו את שפתם וידעו יותר את משמעותם של מילים, מושגים וביטויים בלשון ימינו.
מבנה בחינות הבגרות
 
בכתה י' נבחנים ביחידה אחת בנושא "יחיד וחברה" ו"דילמות מוסריות". ציון פנימי ניתן ב"הערכה חלופית". קורס יסוד במשפט הישראלי תוך השוואה למקורות המשפט העברי. הקורס מועבר על ידי נציגי הפקולטה למשפטים מאוניברסיטה תל אביב, ונקרא "מבואות משפט".
 
בכתה י"א נבחנים בהיקף של 2 יח"ל בהערכה חלופית (עבודת חקר, עבודה יצירתית וכו') גם בשנה זאת יועבר קורס המשך מטעם הפקולטה למשפטים. ציון פנימי.
 
בכיתה י"ב נבחנים בהיקף של שתי יחידות בכתב (יחידות "חיצוניות").
 
פעילויות מיוחדות:
· ביקור ב"נאות קדומים"; ציפורי; בית שערים; קברי תנאים ואמוראים בגליל; אברי; צפת; מרכז דוידזון בירושלים; מערות הכותל; ביקור בבית משפט מחוזי ועוד.
· הרצאות הניתנות על ידי מיטב המרצים בפקולטות למשפטים.
· לימודי "חוק ומשפט" במסגרת קורס "מבואות משפט" המועבר על ידי אוניברסיטת תל אביב, וכולל משפט מבויים.
· ביקור בבית המשפט המחוזי בתל אביב וביקור נוסף כאורחי הפקולטה למשפטים בת"א.