דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית

לוגו דיפלומטיה
המקצוע נלמד באנגלית, שפת הדיפלומטיה. המקצוע נלמד באמצעות טכנולוגיות המאה ה-21 ולמידה חווייתית בכיתות, ירחיבו ויעמיקו התלמידים גם את ידיעותיהם בתחומי דעת שונים וגם ירחיבו ויעמיקו את רמת האנגלית שלהם בהבעה בעל- פה, בקריאה ובכתיבה. התלמידים ילמדו נושאים חברתיים ותרבותיים הקשורים לעולמם ולעולם הגלובלי.
בשנת הלימודים תשע"ח תפתח מגמת דיפלומטיה  ותקשורת בינלאומית באנגלית.
המגמה הוא 5 יחידות לימוד; 3 יחידות בנושא מיומנויות תקשורת
ו-2 יחידות בנושא ניהול סכסוכים ויישובם.
המקצוע נלמד באנגלית, שפת הדיפלומטיה. המקצוע נלמד באמצעות טכנולוגיות המאה ה-21 ולמידה חווייתית בכיתות, ירחיבו ויעמיקו התלמידים גם את ידיעותיהם בתחומי דעת שונים וגם ירחיבו ויעמיקו את רמת האנגלית שלהם בהבעה בעל- פה, בקריאה ובכתיבה. התלמידים ילמדו נושאים חברתיים ותרבותיים הקשורים לעולמם ולעולם הגלובלי. בתהליך הלמידה יעשו התלמידים שימוש מושכל במקורות ידע, יפתחו חשיבה ביקורתית ומעורבות חברתית, ישתתפו בפורומים ומפגשים מקוונים עם תלמידים ממקומות שונים בארץ ובעולם. מקצוע הדיפלומטיה נחשב כמקצוע מורחב לכל דבר ועניין ועומד בחובת מקצוע מורחב לצורך זכאות לבגרות ללא תלות בהרחבה נוספת.

לפרטים נוספים:

http://edu.gov.il/mazhap/IntlComm