מקצועות מורחבים משניים

ברוב כיתות הלימוד, התלמידים בוחרים מקצוע מורחב בנוסף למקצוע הכיתתי שלהם.

מדעי המחשב

לימודי מדעי-המחשב עוזרים בפיתוח החשיבה הלוגית, והאתגרים שיש בהם תורמים לתחושת הישג וסיפוק רב.

אמנות

לכל מי שאוהב/ת לרשום, למי שאוהב/ת לפסל, לכל מי שמרגיש/ה, שהגיע הזמן לשיעור – שבו השרבוטים יוצאים משולי המחברת – והופכים לעיקר.

רוסית

לתלמידים עם ידע מוקדם בשפה הרוסית (בסיסי או מתקדם), מקצוע מורחב שלישי.

לימודי ארץ ישראל

במסגרת לימודי א"י יכיר התלמיד את א"י, נופיה ואתריה בתקופות שונות. התלמיד יעמוד על הזיקה שבין עם ישראל לארצו, תוך תשומת לב לתקופות, שבהן מילא העם תפקיד משמעותי בקביעת צביונה ואופייה של הארץ.

חוק ומשפט עברי

היכרות עם המשפט הישראלי תוך השוואה למקורות המשפט העברי. להקנות לתלמידים הבנה וגישה לספרות חז"ל, ותרבות ישראל על בסיס "ארון הספרים היהודי".

ביולוגיה

רק על ידי מגע עם הטבע. בשביל הטבעניים שבין התלמידים , בשביל משוררי הטבע המחוננים שבהם, בשבילם מגע חי זה קסם בו, כמו מגע של ידי אמן- המנגן במיתרי הכינור הנרדמים הם. רק נפקחו עיניהם לראות מפלאי הטבע ומיופיו, רק הבחינה אזנם את הצלילים הראשונים וכבר הם חורגים ממסגרותיהם. אוזנם נטויה לכל צליל והגה ועינם תרה אחר חיית הארץ ועוף השמיים. פותח אתה להם פתח כחודו של מחט והם פותחים את לעצמם את שערי היכל הטבע,"

אגרואקולוגיה

המגמה לאגרואקולוגיה עירונית במוסינזון מציגה לתלמידים את הסביבה העירונית הקרובה באור חדש, המשלב היבטים מדעיים מתחומי הביולוגיה והחקלאות דרך הראיה המדעית של החקר. אנו שמים דגש על ניצול השטחים העירוניים ( גגות ,קירות ,משטחי אספלט ושטחי קרקע בין בנינים ) לצורך יצור מזון מגוון בשטח מצומצם, תוך חסכון במשאבים והשתלבות בסביבה העירונית על היבטיה האקולוגיים , חברתיים ואסטטיים . לצורך כך משמש כפר הנוער כולו כמודל עירוני בו ממשים התלמידים את התפיסה האגרואקולוגית בעבודה שוטפת ובמסגרת פרויקט גמר בו יתכננו ויעצבו מחדש אזור בכפר . המגמה שמה דגש גם על ההיבט הקהילתי ומאפשרת לתלמידי בית הספר ביצוע פעילות מחויבות אישית ואף תעודת בגרות חברתית במסגרת המגמה .

מדעי החברה

מדעי החברה עוסקים בחקר תפקודה של החברה האנושית וביחסים הבין אישיים של פרטים בחברה. בבית ספרנו נלמדים סוציולוגיה, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה.

דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית

המקצוע נלמד באנגלית, שפת הדיפלומטיה. המקצוע נלמד באמצעות טכנולוגיות המאה ה-21 ולמידה חווייתית בכיתות, ירחיבו ויעמיקו התלמידים גם את ידיעותיהם בתחומי דעת שונים וגם ירחיבו ויעמיקו את רמת האנגלית שלהם בהבעה בעל- פה, בקריאה ובכתיבה. התלמידים ילמדו נושאים חברתיים ותרבותיים הקשורים לעולמם ולעולם הגלובלי.

ערבית

לימודי השפה הערבית בבית הספר מזמנים לתלמידים הבוחרים בערבית הזדמנות יוצאת דופן להעמיק את הידע בנושאים רבים ומגוונים הקשורים קשר הדוק למציאות היומיומית בה אנו חיים.

פיזיקה

הפיסיקה הנה מהמקצועות המדעיים החשובים ביותר. היא מאפשרת לנו הבנה טובה יותר של היקום סביבנו, וביצוע מחקרים אשר מקדמים את הטכנולוגיה ואת האנושות כולה.