תנ"ך

לימוד התנ"ך הוא הבסיס לגיבוש השקפת עולם ולגיבוש זהות יהודית וישראלית. הוא חלק מן הלימודים ההומניסטיים, מנחילי תרבות וערכים. מתוך ראייה זו, נלמד התנ"ך כחלק מהוויה תרבותית שהתגבשה ומתגבשת בזיקה לתרבות העולם בתהליך המבוסס על לימוד, דו-שיח ובקורת.

רקע על תכנית הלימודים בתנ"ך….

לימוד התנ"ך הוא הבסיס לגיבוש השקפת עולם ולגיבוש זהות יהודית וישראלית. הוא חלק מן הלימודים ההומניסטיים, מנחילי תרבות וערכים. מתוך ראייה זו, נלמד התנ"ך כחלק מהוויה תרבותית שהתגבשה ומתגבשת בזיקה לתרבות העולם בתהליך המבוסס על לימוד, דו-שיח ובקורת.

כדי להעמיק את התכנים הנלמדים ולפתח מיומנויות חשיבה בקרב הלומדים, תכנית הלימודים רואה חשיבות רבה בשילוב של טיפוח כישורי חשיבה מגוונים בהוראת התנ"ך.
התכנית מבקשת ללמד את רצף הסיפור של התהוות עמנו, את מסריו וערכיו.
לימודי התנ"ך הם מחזוריים, התלמידים מתחילים את לימודי התנ"ך בכתות א'-ב' בספר בראשית ומסיימים את לימודיהם בכתה י"ב בלמוד סיפורי בראשית, תוך התייחסות בוגרת לרבדים עמוקים בכתוב.
כדי להעשיר את עולמם התרבותי של התלמידים, לקרבם לשפת התנ"ך וליצור תשתית אסוציאטיבית משותפת, נבחרו קטעים מכוננים ללימוד בעל-פה וניבים וביטויים שהפכו לנכסי צאן ברזל בשפה העברית.

אנו מאחלים הצלחה רבה לתלמידינו….

צוות התנ"ך- כפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון.