של"ח וידיעת הארץ

נלמד בחלק מהכיתות בכיתה י'. כל כיתות י' ישתתפו בסיורים לידיעת הארץ במהלך השנה