מתמטיקה – שכבת יוד תשע"ט

להלן העקרונות לפיהם ישובצו התלמידים לרמות השונות במתמטיקה ודרכי המעבר בין ההקבצות:

5 יח"ל

מצוינות – מציון 65 ומעלה

א' מוגבר- מציון 80 ומעלה

א הלומדת לפי תוכנית לימודים של הקבצה א'- מציון 90 ומעלה

4 יח"ל

מצוינות – מציון 55 עד 64

א' מוגבר- מציון 55 עד 79

א הלומדת לפי תוכנית לימודים של הקבצה א'- מציון 55 עד 89

3 יח"ל

כל תלמיד שלא עונה להגדרות של 4 או 5 יח"ל, ילמד ברמת 3 יח"ל.

הערות:

בתחילת שנת הלימודים יוחלט על פתיחת קבוצות 3-4 או 4-5, מותנה במספר התלמידים.
וזאת על מנת לאפשר לתלמיד 4 יח"ל הזדמנות ללמוד 5 יח"ל ולתלמיד 3 יח"ל ללמוד 4 יח"ל.

התלמידים מתבקשים להביא ב 21.6.18 תעודת מחצית ב כיתה ט' למזכירות בית הספר מוסינזון

כיתות מב"ר ואתגר לומדות 3 יח"ל בלבד.

עבודת קיץ תתפרסם באתר בית הספר ב 20.6.18.
תלמידים 4 ו- 5 יח"ל חייבים להגיש את העבודה בשיעור מתמטיקה הראשון.
תלמיד שלא יגיש את עבודת הקיץ יעבור ללמוד ברמת 3 יח"ל.
העבודה מחייבת גם את התלמידים המעוניינים ללמוד בקבוצות 3-4 או 4-5.

בהצלחה- צוות מתמטיקה והנהלת בית הספר