מתמטיקה

הנחיות לבוגרי כיתה ט'

העקרונות לפיהם ישובצו התלמידים לרמות השונות במתמטיקה ודרכי המעבר בין ההקבצות, הכנסו לקישור.

 

עבודת קיץ לבוגרי כיתה ט'

תלמידים יקרים

לפניכם עבודת קיץ לתלמידים המיועדים ל4-5 יחל.
בשבוע הראשון של שנת הלימודים יתקיים מבחן על עבודת הקיץ.
לתלמידים המיועדים ל 3 יח"ל ומעוניינים ללמוד ברמת 4 יח"ל – אנא קראו את הנחיות השיבוץ.

יש לפתור מתוך הקובץ המצורף.
אלגברה: תרגילים 42-1 , 50-45.
גיאומטריה: תרגילים 26-1

להגיש במחברת גדולה, כתיבה בעט בלבד. בדף הראשון לכתוב שם.
תרגילים שלא הצלחתם לפתור, עליכם לכתוב בעמוד הראשון: "לא הצלחתי לפתור את התרגילים:…"

חופשה נעימה
צוות מתמטיקה

 

להורדת הקובץ: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ט 4 5 יחידות

 

עבודת קיץ לבוגרי כיתה י'

עבודת קיץ לבוגרי כיתה י 3 יחל

עבודת קיץ לבוגרי כיתה י 4 יחל

עבודת קיץ לבוגרי כיתה י 5 יחל  עבודת קיץ לבוגרי כיתה י 5 יחל

 

עבודת קיץ לבוגרי כיתה י"א

עבודת קיץ לבוגרי כיתה יא 4 יחל