הבנה הבעה ולשון

השפה העברית היא שפתו של העם היהודי, ואוצר המילים שלה מתבסס על לשון המקרא. החייאת השפה היוותה חלק מרכזי וחשוב ביותר בחזרת היהודים לארץ ובזמן הנחת התשתית התשתית למדינה העברית, כיוון ששפה היא חלק מממאפייניו של עם וחלק בלתי נפרד מההיסטוריה שלו, מתרבותו וממורשתו.

 

מבנה המקצוע

את מקצוע הלשון העברית אנו מלמדים בכיתות י' ו-י"א. במקצוע יש סך הכל 2 יחידות לימוד. בית הספר שלנו בחר באפשרות ב', כלומר בכיתה י' אנו מלמדים את הצורות (פועל ושם עצם), ואילו בכיתה י"א אנו מלמדים תחביר בצורה מעמיקה כדי לגשת לבחינת הבגרות.

 

כיתה י'

 

חומר הלימוד
פועל (כולל הגזרות),
שם העצם (דרכי תצורה)
שם המספר ומילות היחס,
תחביר,
הבנת הנקרא והבעה (המוקד בהבעה הוא כתיבת טיעון)

הציון בסוף שנת הלימודים הוא ציון פנימי שבית הספר קובע אותו ושולח למשרד החינוך. ציון זה מהווה 30% מהציון הסופי.
הציון נקבע על סמך בחנים, מבחנים ותלקיט עבודות, כמו כן אנו לוקחים בחשבון תלמידאות: הכנת שיעורי בית, השתתפות והקשבה בשיעורים, הבאת ציוד ונוכחות.
שימו לב! הצין שנשלח למשרד החינוך אינו בר תיקון. אם התלמיד רוצה לשפרו, הוא יכול לעשות זאת רק אחרי סיום הלימודים בתיכון על ידי מבחן בגרות חיצוני של משרד החינוך.

חובה על כל תלמיד לשמור כל עבודה, בוחן או מבחן שהמורה מחזיר לכם עד סוף השנה! (אנו זקוקים למטלות אלה כדי לקבוע אם התלמיד זכאי להתאמות לימודיות, ובלי מטלות אלה לא נוכל להגיש בקשה להתאמות)

ספר הלימוד הוא "בשבילי הטקסט" מאת קורן נשר שרעבי ונגה גנאל
מומלץ לכתוב בקלסר מחולק לחוצצים לפי נושאי הלימוד שיילמדו לסירוגין.

 

כיתה י"א

 

חומר הלימוד
תחביר: הכרת חלקי המשפט, הכרת מבנים שונים של משפטים, תפקידים רטוריים של חלקי המשפט ושל המבנים השונים.
הבנה והבעה (המוקד בהבעה הוא כתיבת סקירה ממזגת)
בכיתה י"א ניגשים למבחן בגרות חיצוני, וציון זה מהווה 70% מהציון הסופי. התלמיד ניגש עם ציון בית ספרי. (השקלול  הוא 21% הציון הבית ספרי, ו 49% צין המבחן החיצוני)
חישוב הציון הוא 70% מבחנים, 20% בחנים, 10% הערכת מורה (הכנת שיעורי בית, השתתפות והקשבה, הבאת ציוד ונוכחות)
.
ספר הלימוד הוא "בשבילי הטקסט"  מאת קורן נשר שרעבי ונגה גנאל
מומלץ לכתוב בקלסר מחולק לחוצצים לפי נושאי הלימוד שיילמדו לסירוגין.

 

חשוב לציין, המפתח להצלחה בלשון הוא תרגול החומר הנלמד, משום שהשאלות במבחן הן שאלות של יישום.
בהמשך תופנו לאתרי אינטרנט היכולים לסייע לכם לתרגל את החומר הנלמד בכיתות.

 

 

בברכת שנה טובה ופורייה לכולנו!!!