השכלה כללית

בכיתה י', כל תלמיד חייב בשני מקצועות השכלה כללית. כל מקצוע נלמד 2 ש״ש במשך מחצית.

תלמיד חייב בשני מקצועות השכלה כללית.
כל מקצוע נלמד 2 ש״ש במשך מחצית.

כיתות עיוניות: 2 מקצועות מתוך מבחר:

לימודי א״י
לימודי מזרח תיכון
קולנוע
כלכלה
חוק ומשפט
לימודי מגדר
בריאות 

כיתות מב״ר ואתגר: אסלאם ומגדר.
נעל"ה: מגדר וקולנוע.
כיתת נחשון: שעות מנהיגות
מחול: תוכנית ייחודית