אנגלית

מקצוע האנגלית הנו מקצוע חובה, והצלחה בו היא תנאי לקבלת תעודת בגרות מליאה, כמו גם קבלה למוסדות אקדמיים. בשנות הלימוד ב"מוסינזון" התלמידים מחולקים להקבצות בהתאם לרמת ההישגים שלהם באנגלית ,וזאת כדי שיתקדמו בקצב המתאים לכל אחד באופן אישי.

החלוקה נעשית על-פי מבחן דיאגנוסטי בתחילת כתה י', ואחר כך על פי הישגי התלמיד בכיתת הלימוד. מעבר בין רמות אפשרי בכל שלב בו יוכיח התלמיד התאמה לרמה אחרת מזו שבה הוא משובץ , ולכל כיוון (גם לרמה נמוכה יותר).

בכתה י' כוללים הלימודים הרחבה משמעותית של אוצר המילים הפעיל, הבנת הנקרא על פי קריטריונים של הפיקוח, כהכנה לבחינות הבגרות, לימוד כללי הדקדוק הנדרשים לביטוי שוטף בכתב ובעל פה, ולימוד יצירות ספרותיות שהן חלק מהחומר הנדרש לבחינות הגמר.

בכתה י"א ניגשים התלמידים ליחידה הראשונה בבגרות – בכל רמה שהיא. במהלך השנה לומדים התלמידים טקסטים מורכבים, יצירות ספרותיות ודקדוק אנגלי- הכל לפי דרישות המערכת.

בכתה י"ב ניגשים התלמידים לשתי היחידות האחרונות בבחינה שבכתב,כמו גם לבחינה בעל פה המהווה 20% מהציון הסופי באנגלית. במהלך השנה הם מתרגלים טקסטים, לומדים ספרות ומבנים דקדוקיים מתקדמים לצורך כתיבה אקדמית באנגלית ( פרוייקט,בחינה בספרות,וחיבור).

מבנה בחינות הבגרות באנגלית :

 

3 יחידות לימוד :

Modules A,B,C, + oral exam

 

4 יחידות לימוד :

Modules C,D,E, + oral exam

 

5 יחידות לימוד :

Modules E,F,G, + oral exam

תלמידים הזכאים להתאמות בדרכי לימוד מקבלים אותן לאורך כל שנות לימודיהם בבית הספר כולל בבחינות המגן והבגרות.

אתר המנחה לקראת הבגרות בעל פה: https://goo.gl/WEKGjd

 

Irenas 4 pointers Yud Aleph

 

מצורפת רשימת ספרי הלימוד באנגלית תשעח ברמות השונות