מקצועות החובה

הכנסו למידע על מקצועות החובה השונים לבגרות

הבנה הבעה ולשון

השפה העברית היא שפתו של העם היהודי, ואוצר המילים שלה מתבסס על לשון המקרא. החייאת השפה היוותה חלק מרכזי וחשוב ביותר בחזרת היהודים לארץ ובזמן הנחת התשתית התשתית למדינה העברית, כיוון ששפה היא חלק מממאפייניו של עם וחלק בלתי נפרד מההיסטוריה שלו, מתרבותו וממורשתו.

אנגלית

מקצוע האנגלית הנו מקצוע חובה, והצלחה בו היא תנאי לקבלת תעודת בגרות מליאה, כמו גם קבלה למוסדות אקדמיים.

בשנות הלימוד ב"מוסינזון" התלמידים מחולקים להקבצות בהתאם לרמת ההישגים שלהם באנגלית ,וזאת כדי שיתקדמו בקצב המתאים לכל אחד באופן אישי.

תנ"ך

לימוד התנ"ך הוא הבסיס לגיבוש השקפת עולם ולגיבוש זהות יהודית וישראלית. הוא חלק מן הלימודים ההומניסטיים, מנחילי תרבות וערכים. מתוך ראייה זו, נלמד התנ"ך כחלק מהוויה תרבותית שהתגבשה ומתגבשת בזיקה לתרבות העולם בתהליך המבוסס על לימוד, דו-שיח ובקורת.