מדעי החברה

מדעי החברה עוסקים בחקר תפקודה של החברה האנושית וביחסים הבין אישיים של פרטים בחברה. בבית ספרנו נלמדים סוציולוגיה, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה.

למגמת מדעי החברה ייחודיות בהשוואה למקצועות לימוד אחרים, בכך שהם עוסקים במציאות העכשווית הקרובה אלינו.
במסגרת לימודי מדעי החברה התלמיד נחשף למורכבות הרבה של תופעות חברתיות והחיים המשותפים בחברה.
התלמיד רוכש מושגי יסוד שעוזרים לו לפתח כושר הבחנה וניתוח ביקורתי של תהליכים חברתיים ואירועים מחיי היום יום.

המגמה כוללת שלושה תחומי דעת: פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, סוציולוגיה.
כל הנושאים נלמדים בשיטת לימד חוויתית: סיורים לימודיים, תצפיות, סרטים, עבודה קבוצתית, ניסויים, ניתוח אירועים ועוד.

פסיכולוגיה

פסיכולוגיה מוגדרת כ"מדע החוקר את התנהגות האדם", והכוונה היא להתנהגות הגלויה וגם לזו הסמויה – מחשבות ורגשות. הפסיכולוגיה מאפשרת הבנה טובה יותר של האדם את סביבתו הקרובה והרחוקה יותר – האדם כיחיד, כחבר במשפחה וכחלק ממערכת חברתית כגון: בית-ספר,  תנועת נוער, צבא.
הלימוד במגמה מקנה לתלמיד מושגי יסוד ייחודיים  למקצוע, שמהווים שפה מקצועית המשמשת לתקשורת בין אנשי מקצוע.
נושאי הלימוד בפסיכולוגיה הם:
1. פסיכולוגיה כללית – למידה, אינטליגנציה, לחץ, אישיות.
2. פסיכולוגיה התפתחותית – תיאוריות התפתחות מרכזיות [פרויד, אריקסון, פיאז'ה]
3. פסיכולוגיה חברתית – עמדות, דעות קדומות, השפעה חברתית, משיכה בין-אישית.

קרימינולוגיה ומדעי המשטרה

תוכנית הלימודים כוללת שילוב של הרצאות ושיעורים המועברים ע"י המורה לקרימינולוגיה, קציני משטרה, נציגי מערכת אכיפת  החוק  [שופט, חוקר נוער], נציגי מערכת התקון והמניעה [שב"ס, קציני מבחן, פקידי סעד].
המגמה משלבת לימודים עיוניים וסיורים מקצועיים בבתי משפט, ביחידות משטרה, בביה"ס הארצי ללימודי משטרה, במוסדות תקון – בית מעצר, בית כלא.
נושאי הלימוד בקרימינולוגיה הם:
• הגדרות הפשיעה לסוגיה –  עבריינות מבוגרים, עבריינות נוער, עבריינות הצווארון הלבן, פשע מאורגן.
• עיסוק בשאלה – מיהו עבריין? תוצר של תורשה או של סביבה?
• ויקטימולוגיה – האם קיים דפוס של קורבן? האם הקורבן שלפנינו הוא הקורבן האמיתי? מהם הסיכויים שלנו להפוך לקורבנות?
• פנולוגיה – מטרות הענישה. ההבדל בין חטא, עוון ופשע.  בתי משפט ודרכי שפיטה. בעיות המאסר המודרני. חלופות המאסר – קצין מבחן, מאסר על תנאי, עבודות שרות.
• מדעי המשטרה – דילמות בעבודת המשטרה, אתיקה משטרתית, עבודת המשטרה עם נוער. מבנה וארגון משטרת ישראל. הכרת יחידות השיטור השונות: חקירות, מז"פ, משא"ז,  מג"ב.  סמכויות השוטר ותפקידיו.

סוציולוגיה

תורת  החברה, העוסקת בחקר החברה האנושית, מתחקה אחר החוקיות בהתנהגות האנושית, מנתחת את ההתנהגות האנושית בהקשרים חברתיים שונים וחוקרת את השפעת המבנה החברתי על עיצוב דמותם, אמונותיהם ומעשיהם של בני אדם בחברה.
כל קבוצת אנשים או מסגרת שבה בני אדם נפגשים, היא שדה מחקר אפשרי לסוציולוג: המשפחה, הכיתה, הארגון, קבוצת חברים, המעמד החברתי ועוד.
הסוציולוגיה שואלת כיצד יתכן , שמחד, אחוז הגירושין הולך וגדל, ומאידך, מוסד המשפחה הולך ומתחזק בחברה המודרנית?  מדוע הפרט כל-כך מושפע מלחץ חברתי? מה הקשר בין חינוך לגיבוש זהותו ואישיותו של הילד?  מהי סטייה חברתית? מהם מנגנוני הפיקוח החברתי שפועלים בחברה?

נושאי הלימוד בסוציולוגיה הם:
• תרבות – מהי תרבות, השוואה בין תרבויות, יחסי תרבויות בחברה הטרוגנית, ישראל כחברה הטרוגנית, כיצד משתנות תרבויות, כיצד חוקרים תרבויות.
• קבוצה – השפעת הקבוצה על התנהגות חבריה, תהליכי קבלת החלטות ומנהיגות בקבוצה, יחסים בין קבוצות,  השוואה בין קבוצות, קבוצות שייכות וקבוצות התייחסות.
• משפחה –  מהי משפחה, במה דומות משפחות בחברות שונות ובמה הן נבדלות זו מזו, השפעת המודרניזציה על המשפחה, בעיות ודילמות שקשורות למשפחה בת ימינו [גירושין, פונדקאות, בן או בת בהזמנה].
• חיברות –   זהות – מי אני וכיצד איראה בעתיד, השפעת תורשה וסביבה על עיצוב הזהות, סוכני חיברות, תהליך ההתבגרות בחברה המודרנית, מגדר וחיברות לתפקידי המין.
 

עבודת חקר – יחידה חמישית

במסגרת הלימודים במגמה כל תלמיד בוחר נושא שמעניין אותו והקשור לאחד מתחומי הלימוד, ובהדרכה ופיקוח אישיים של המורים המלמדים כותב עבודה, שחלקה עיוני וחלקה מעשי.
נושאים לדוגמא: עמדות זוגיות ואהבה בקרב מתבגרים, התנהגות אוהדים במשחקי כדורגל וכדורסל, מוטיבציה לשירות צבאי, קעקועים בראי התרבות, יחסי הורים – מתבגרים, חרדת בחינות, דימוי עצמי ועוד.

 

בשנת הלימודים תשע"ז תלמידות המגמה ליבי וסרהולץ י"ב2, מאי עובדיה י"ב9, עדן רוזנפלד י"ב8 וכינר שן י"ב9 זכו בתחרות הכרזות של משרד החינוך.

  
  

תלמידי כיתות י"א בשנת תשע"ז במגמת מדעי החברה השתתפו בתחרות כרזות בנושא השנתי הארצי, האחר ואני  – פסיפס ישראלי, שיזם הפיקוח על מדעי החברה במשרד החינוך.

הכרזה שנבחרה וייצגה את תיכון מוסינזון זכתה במקום הראשון בתחרות הכרזות הארצית שהתקיימה בכנס מדעי החברה בקיץ.

התחרות נועדה מצד אחד להוות דרך ללמידה משמעותית, יישומית ורלוונטית ומצד שני לקדם יחסי כבוד הדדי, היכרות והידברות בין המגזרים התרבותיים והאתניים הרבים המרכיבים את החברה הישראלית.   הכרזות היו תוצר מסכם של תהליך לימודי, חוויתי ויצירתי בפסיכולוגיה בנושא עמדות ושינוין. התלמידים יצרו כרזות מקוריות וייחודיות מלוות במסרים קולעים, בין היתר נגד גזענות ובעד שלום, שוויון ופלורליזם ליהודים, ערבים, חילוניים, דתיים, עולים חדשים ובעלי נטייה חד מינית ועוד.

לכרזות נלוו הסברים בכתב על הרעיון שהוביל ליצירתן ועל הקשר לשינוי עמדות.
עושר הכרזות שיצרו התלמידים גרם לקושי לבחור את הכרזה, שתייצג את בית הספר בתחרות. לבסוף, נבחרה הכרזה "ברוכים השווים" של ליבי וסרהולץ, עדן רוזנפלד, מאי עובדיה וכינר שן, הכרזות יוצגו בתערוכה וירטואלית באתר המפמ"ר.