לימודי ארץ ישראל

במסגרת לימודי א"י יכיר התלמיד את א"י, נופיה ואתריה בתקופות שונות. התלמיד יעמוד על הזיקה שבין עם ישראל לארצו, תוך תשומת לב לתקופות, שבהן מילא העם תפקיד משמעותי בקביעת צביונה ואופייה של הארץ.

במסגרת לימודי ארץ ישראל יכיר התלמיד את הארץ, נופיה ואתריה בתקופות השונות.

התלמיד יעמוד על הזיקה שבין עם ישראל לארצו, תוך תשומת לב לתקופות, שבהן מילא העם תפקיד משמעותי בקביעת צביונה ואופייה של הארץ.

כמו כן יכיר הלומד תהליכים היסטוריים, פוליטיים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים בתקופות שונות ואת מידת השפעתם על האוכלוסייה.
תוכנית הלימודים תאפשר לתלמיד לזהות בשטח תופעות הנלמדות, על סמך עקרונות השילוב הבין תחומי, של מקצועות לימוד שונים.
 

הלימודים כוללים טיולים וסיורים בארץ להעמקת הקשר בין הלומד לבין הארץ.
 

תוכנית הלימודים:

תוכנית הלימודים בנויה על הגישה הרגיונלית (אזורית). בכל חבל מתמקדת התוכנית בנושאים המייחדים אותו, נושאים שאינם נלמדים במסגרת חבל אחר.
 
בכיתה י׳ -מישור החוף וצפון הארץ
 
בכיתה י"א – ירושלים מראשיתה ועד התקופה הצלבנית
 
בכיתה י"ב– ירושלים מהתקופה הצלבנית ועד ימינו

עבודת חקר ( איוטופ)

במהלך שנת הלימודים ביא׳ ובראשית שנת הלימודים ביב׳ יכתוב התלמיד עבודת חקר בנושא כלשהו בלימודי ארץ ישראל.

נושא החקר חייב לקבל את אישור המפמ״ר.

התלמיד יונחה וייעזר במורה המקצועי או בסיוע מנחה חיצוני.