אגרואקולוגיה

מגמת אגרואקולוגיה
המגמה לאגרואקולוגיה עירונית במוסינזון מציגה לתלמידים את הסביבה העירונית הקרובה באור חדש, המשלב היבטים מדעיים מתחומי הביולוגיה והחקלאות דרך הראיה המדעית של החקר. אנו שמים דגש על ניצול השטחים העירוניים ( גגות ,קירות ,משטחי אספלט ושטחי קרקע בין בנינים ) לצורך יצור מזון מגוון בשטח מצומצם, תוך חסכון במשאבים והשתלבות בסביבה העירונית על היבטיה האקולוגיים , חברתיים ואסטטיים . לצורך כך משמש כפר הנוער כולו כמודל עירוני בו ממשים התלמידים את התפיסה האגרואקולוגית בעבודה שוטפת ובמסגרת פרויקט גמר בו יתכננו ויעצבו מחדש אזור בכפר . המגמה שמה דגש גם על ההיבט הקהילתי ומאפשרת לתלמידי בית הספר ביצוע פעילות מחויבות אישית ואף תעודת בגרות חברתית במסגרת המגמה .

מידע מפורט על תוכנית הלימוד והפעילות ניתן לקרוא ב:

אתר המגמה והמשק

 
נושאי הלימוד:
 

חקלאות: הצמח ותפקידו, גידול צמחים והשימוש בהם, קרקע ומצעי גידול, מים והשקיה.

חקלאות עירונית: גידול צמחים על קירות, גגות, הידרו ואקווה-פוניקה, השפעות החקלאות על כדור הארץ ועל האנושות,השפעת המזון שאנו צורכים על חיינו.

אקולוגיה: עולם הטבע, יחסי האדם עם הסביבה, שימוש מושכל באנרגיות ומשאבים.

פרמקלצ׳ר: שיטת תכנון למערכות מקיימות תוך כדי שימוש במשאבים קיימים.
 
 
אופן הלימוד:
 הלימודים במגמה משלבים למידה עיונית המועשרת בהצגות, סרטים, ניסויים וחקר. לומדים גם בצורה חווייתית במשק בית הספר.

בנוסף, בסיורים נחשפים למחקרים ושיטות גידול חדשניים.

במגמה אנו רואים חשיבות בקיום קשרים עם הקהילה המקומית ומרבים לעבוד בשיתוף פעולה עם מגמות אחרות, גני ילדים, בתי ספר בעיר ומחוצה לה.
 
 
תכנית לימודים: 3 שנים
 

בסיום יוד מגישים תלקיט עבודות המסכם את השנה.

בסיום י"א נבחנים בבגרות בנושא חקלאות ואקולוגיה

בסיום י"ב נבחנים בנושא אקולוגיה, קיימות וגידול מזון בעיר.