מקצועות מורחבים משניים

ברוב כיתות הלימוד, התלמידים בוחרים מקצוע מורחב בנוסף למקצוע הכיתתי שלהם.

ביולוגיה

רק על ידי מגע עם הטבע. בשביל הטבעניים שבין התלמידים , בשביל משוררי הטבע המחוננים שבהם, בשבילם מגע חי זה קסם בו, כמו מגע של ידי אמן- המנגן במיתרי הכינור הנרדמים הם. רק נפקחו עיניהם לראות מפלאי הטבע ומיופיו, רק הבחינה אזנם את הצלילים הראשונים וכבר הם חורגים ממסגרותיהם. אוזנם נטויה לכל צליל והגה ועינם תרה אחר חיית הארץ ועוף השמיים. פותח אתה להם פתח כחודו של מחט והם פותחים את לעצמם את שערי היכל הטבע,"

מדעי החברה

מדעי החברה עוסקים בחקר תפקודה של החברה האנושית וביחסים הבין אישיים של פרטים בחברה. בבית ספרנו נלמדים סוציולוגיה, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה.

לימודי ארץ ישראל

במסגרת לימודי א"י יכיר התלמיד את א"י, נופיה ואתריה בתקופות שונות. התלמיד יעמוד על הזיקה שבין עם ישראל לארצו, תוך תשומת לב לתקופות, שבהן מילא העם תפקיד משמעותי בקביעת צביונה ואופייה של הארץ.

אמנות

לכל מי שאוהב/ת לרשום, למי שאוהב/ת לפסל, לכל מי שמרגיש/ה, שהגיע הזמן לשיעור – שבו השרבוטים יוצאים משולי המחברת – והופכים לעיקר.

אגרואקולוגיה

המגמה לאגרואקולוגיה עירונית במוסינזון מציגה לתלמידים את הסביבה העירונית הקרובה באור חדש, המשלב היבטים מדעיים מתחומי הביולוגיה והחקלאות דרך הראיה המדעית של החקר. אנו שמים דגש על ניצול השטחים העירוניים ( גגות ,קירות ,משטחי אספלט ושטחי קרקע בין בנינים ) לצורך יצור מזון מגוון בשטח מצומצם, תוך חסכון במשאבים והשתלבות בסביבה העירונית על היבטיה האקולוגיים , חברתיים ואסטטיים . לצורך כך משמש כפר הנוער כולו כמודל עירוני בו ממשים התלמידים את התפיסה האגרואקולוגית בעבודה שוטפת ובמסגרת פרויקט גמר בו יתכננו ויעצבו מחדש אזור בכפר . המגמה שמה דגש גם על ההיבט הקהילתי ומאפשרת לתלמידי בית הספר ביצוע פעילות מחויבות אישית ואף תעודת בגרות חברתית במסגרת המגמה .

דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית

מגמת דיפלומטיה היא מגמה חדשה במערכת החינוך וקיימת 3 שנים ובה לומדים רק באנגלית. מגמה מגוונת זו תכשיר תלמידים ליישם בעתיד, את הידע והמיומנויות שירכשו בתחומים השונים בתחום המדע, בשירות לקהילה, בפוליטיקה או בעסקים.

ערבית

לימודי השפה הערבית בבית הספר מזמנים לתלמידים הבוחרים בערבית הזדמנות יוצאת דופן להעמיק את הידע בנושאים רבים ומגוונים הקשורים קשר הדוק למציאות היומיומית בה אנו חיים.

פיזיקה

הפיסיקה הנה מהמקצועות המדעיים החשובים ביותר. היא מאפשרת לנו הבנה טובה יותר של היקום סביבנו, וביצוע מחקרים אשר מקדמים את הטכנולוגיה ואת האנושות כולה.

רוסית

לתלמידים עם ידע מוקדם בשפה הרוסית (בסיסי או מתקדם), מקצוע מורחב שלישי.