פירוט התשלומים למגמות הלימודים השונות

הורים יקרים,

מובאים בזאת פירוטי תשלומי ההורים למגמות והמקצועות המורחבים השונים לשנת הלימודים תשע"ח:

 

פירוט תשלומים למגמות י'

פירוט תשלומים למגמות י"א

פירוט תשלומים למגמות י"ב

פירוט תשלומים- מגמות ייחודיות