מבנה חלוקת שנת הלימודים תשע"ט

סדר היום המתוכנן פתיחת הלימודים 2.9.2018

שכבות ט'-י'
הגעה לבית הספר בשעה 08:30
08:30-10:30 – שעור חינוך כולל היכרות עם בית הספר
10:30-10:50- הפסקה
10:50 -11:35 [שעור 4] טקס פתיחת שנה באולם הספורט
11:40-13:15 [שעורים 5-6]- לימודים ע"פ מערכת: ניתן לצפות באתר בי"ס לקראת תחילת השנה.
13:15- סיום לימודים.

שכבות י"א – י"ב:
הגעה לבה"ס בשעה 08:00 .
שעור ראשון: שיעור חינוך – ע"י מחנכים.
שעור שני: טקס פתיחה באולם הספורט.
שעורים 3-6 : שעורים ע"פ מערכת: ניתן לצפות באתר בי"ס לקראת תחילת השנה.
סיום לימודים: 13:15