יחידות הכפר ובעלי תפקידים

הנהלת הכפר -משרד ראשי

טלפון09-7757004
פקס 09-7405285

מנכ"ל הכפר

מר ישראל חילו

מזכירת מנכ"ל

גב' נוי איריס

חשבות והנהלת חשבונות

טלפון:  09-775702 , 09-7757010

חשב ומנהלן הכפר

מר נתי דואניס

מנהלת חשבונות ראשית

גב' ניבון דפנה

גזברות

גב' מליחי יונה

אחראי מחשוב וטלפוניה

מר אנדרי טרופימוב

הנהלת הפנימייה

טלפון: 09-7757005

מנהלת הפנימייה

גב' חיה בלחסן

קב"ט הכפר

מר אסף מוסקוביץ

רכז הדרכה ומח"ם

מר עוז יונתן

אחות הכפר

גב' אוסניס כרסטינה

מזכירות הפנימייה

גב' מירה בוקטוס

אם בית ראשית

גב' סעדי תמי

משק

אחראי משק

מר יחיאל מליחי

נגר

מר בני בוקטוס

חצרן

מר דוד אהרון

צבע

מר דני מליחי

 עוזר משק

מר חיים שאוואט

 

מרכז משאבים – ספריה

טלפון 09-7757024

מנהלת הספרייה

גב' חילו שרון

ספרנית

גב' רובין שרה

 

מעבדות

אחראית מעבדות

גב' איה חג'בי

לבורנטית

גב' פלד חגית

לבורנטית

גב' ברוך ורד

לבורנטית

גב' גנאם רנין

 

המשק החקלאי

רכזת המשק

גב' בן המוריה רונית