הספריה

שעות פתיחת ספריית בית הספר

ימים א', ב', ד' –

בין השעות:

8:00 – 20:00

יום ג' –

בין השעות:

8:30 – 16:00

יום ה' –

בין השעות:

8:30 – 17:00

יום ו' –

בין השעות:

8:00 – 12:00

הפסקות תתקיימנה :

 

 

ימים א' – ה'

בין השעות:

10:30 – 10:50

12:45 – 13:15

ימים א',ב',ד'

בין השעות:

18:00 – 18:30