לוח בחינות ואירועים שכבת י"א

 לוח בחינות הבגרות תשע"ח כולל שעות

לוח אירועים שכבתי ובית ספרי

 

לוח ימי חופש לפני מתכונות ובגרויות – שכבת יא תשע"ח

המתכונות מתחילות בשעה 8:50, אלא אם צוין

ככלל, לאחר מתכונות חוזרים ללמוד, אלא אם צוין בלוח זה אחרת.

יום א, 8/4, – כל השכבה, יום לפני מתכונת אנגלית.

יום ב, 9/4 – מתכונת אנגלית. חוזרים ללמוד ע"פ מערכת משיעור שביעי.

יום ג, 10/4 – כל השכבה, לפני מתכונת מתמטיקה.

יום ד, 11/4 – מתכונת מתמטיקה. תלמידי 3 יח"ל חוזרים ללמוד משיעור שביעי.

יום שישי, 20/4 – כל השכבה לפני מתכונת תנ"ך.

יום א, 22/4 – מתכונת תנ"ך. חוזרים ללמוד משיעור שישי.

יום ג, 24/4 – יא3 יא5 לפני מתכונת בהיסטוריה.

יום ד, 25/4 – יא3 יא5 מתכונת היסטוריה. חוזרים ללמוד משיעור שישי.

יום שישי, 27/4 – כל השכבה לפני מתכונת מתמטיקה.

יום א, 29/4 – מתכונת מתמטיקה. תלמידי 3 יח"ל חוזרים ללמוד משיעור שביעי.

יום שישי, 4/5 – כל השכבה לפני מתכונת לשון.

יום א, 6/5 – מתכונת לשון. לאחר המתכונת לא חוזרים ללמוד!

יום ג, 8/5 – יא1 ותלמידי מורחב כימיה, לפני מתכונת כימיה.

יום ד, 9/5 – יא1 תלמידי מורחב כימיה, מתכונת כימיה.

יום שישי, 11/5 – כל השכבה לפני מתכונת היסטוריה.

יום א, 13/5 – מתכונת היסטוריה. לאחר המתכונת לא חוזרים ללמוד!

יום ב, 14/5 – כל השכבה לפני בגרות אנגלית.

יום ג, 15/5 – בגרות אנגלית.

יום ד, 16/5 – כל השכבה לפני בגרות בתנ"ך.

יום ה, 17/5 – בגרות תנ"ך.

ימים ג-ד, 22-23/5 – כל השכבה לפני בגרות מתמטיקה.

יום ה, 24/5 – בגרות מתמטיקה.

יום א, 27/5 – יא3 ויא5, לפני מתכונת לשון.

יום ב, 28/5 – יא3 ויא5 מתכונת לשון. לאחר המתכונת לא לומדים.

יום ה, 315 – יא4 לפני מתכונת ביורפואה.

יום שישי, 1/6 – יא4 מתכונת ביורפואה. תלמידי אלקטרוניקה, לימודי א"י ופסיכולוגיה, לפני מתכונת.

יום א, 3/6 – מתכונת פסיכולוגיה, לימודי א"י, אלקטרוניקה. חוזרים ללמוד משיעור חמישי.     יא1 ויא כימיה מורחב חופש לפני בגרות.

יום ב, 4/6 – בגרות כימיה.

ימים ג-ד, 5-6/6 – כל השכבה לפני בגרות היסטוריה.

יום ה, 7/6 – בגרות היסטוריה.

יום א, 10/6 – יא2 ויא7 לפני מתכונת חנ"ג.

יום ב, 11/6 – יא2 ויא7 מתכונת חנ"ג. תלמידי אגרו מיא2 ויא7 לא ממשיכים ללמוד אחרי המתכונת.

יום ג, 12/6 – יא3, יא10, יא11, תלמידי מורחב אגרו לפני מתכונת אגרו.

יום ד, 13/6 – יא3, יא10, יא11, תלמידי מורחב אגרו, מתכונת אגרו. חוזרים ללמוד משיעור חמישי. תלמידי פיזיקה לפני מתכונת.

יום ה, 14/6 – מתכונת פיזיקה.

ימים שישי – ראשון, 15-17/6 – כל השכבה לפני בגרות בלשון.

יום ב, 18/6 – בגרות לשון.