לוח שיעורים וצלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור 1
8:00
8:45
שיעור 2
8:50
9:35
שיעור 3
9:45
10:30
הפסקה גדולה
10:30
10:50
שיעור 4
10:50
11:35
שיעור 5
11:40
12:25
שיעור 6
12:30
13:15
הפסקת צהריים
13:15
13:45
שיעור 7
13:45
14:30
שיעור 8
14:35
15:20
שיעור 9
15:25
16:10
שיעור 10
16:15
17:00
שיעור 11
17:00
17:45