מעורבות ומצוינות חברתית

מחויבות אישית:

כל תלמיד מחויב בשעות תרומה לקהילה בפריסה של שנים.

שכבת י' -60 שעות אישיות, 9 שעות קבוצתיות, 21 שעות עיוניות.

שכבת יא'- 30 שעות אישיות, 21 שעות קבוצתיות, 15 שעות עיוניות.

שכבת יב'- 27 שעות קבוצתיות, 9 שעות עיוניות