התאמות הבחנות בבגרות תשע"ח

פירמידת התאמות

 

 

שלבי תהליך בדיקת התאמות לימודיות – כיתות י'

 

שלב 1-  "ועדת התאמות ראשונה": 31.10.17-1.11-17 היכרות עם התלמידים

איסוף האבחונים ושיבוץ ההתאמות המומלצות במשוב.
במהלך החודשים ספטמבר-נובמבר.

 

שלב 2 – תחילת תהליך בדיקת ההתאמות על ידי מבחנים משווים על פי ההתאמות המומלצות באבחון.

התלמידים נבחנים לאורך מחצית א' (נובמבר- ינואר) במקצועות נבחרים עם ובלי ההתאמות לשם ההשוואה ובדיקת אפקטיביות ונחיצות ההתאמה על ביצוע המבחן ומתקבלות תוצאות.

 

שלב 3 – "ועדת התאמות שניה" 3.1.18-23.1.18

המשתתפים בוועדה הם: מנהל, יועצת, מחנך/ת ,רכזת התאמות, מורים מקצועיים (במקצועות בהם התלמיד נבדק) ומתקבלות החלטות לגבי נחיצות ההתאמה עבור התלמיד.

 

שלב 4 "ועדת התאמות שלישית-מסכמת"

המשך בדיקת נחיצות ההתאמות במחצית ב', עד לחופשת הפסח, ולאחריה מכנסים ועדה מסכמת.

המשתתפים בוועדה: מנהל,יועצת,מחנך/ת,רכזת התאמות.
וועדה זו הינה וועדה הנותנת את ההחלטה הסופית באם מדובר בפערים משמעותיים בין המבחנים המשווים ובאם יש הבדל משמעותי עם ובלי ההתאמה.

 

מעגל מחויבות-בעלי תפקידים

 

הערות נוספות:

* על התלמיד לגלות אחריות אישית, התנהגות ושקידה טובים מאוד לאורך כל השנה, על מנת לעמוד בתנאי ההגשה לוועדת ההתאמות המחוזית של משרד החינוך

*רכזת ההתאמות מלווה את המחנכים והמורים המקצועיים לאורך כל התהליך.

*פסיקת בית המשפט אומרת, כי רמה 2+3 יבדקו בוועדה המחוזית במשרד החינוך וזאת על מנת לשמור על שוויון בין התלמידים, בין בתי ספר ובין אזורים סוציואקונומיים.

*אבחונים יתקבלו לא יאוחר מ-30 לדצמבר.