צוות הפנימיה

הנהלת הפנימייה

טלפון 09-7757005 
שעות מענה במזכירות 8:00 – 15:00
הפסקה 13:00 – 13:30
דוא"ל mosenson5@gmail.com

אם אין מענה טלפוני מומלץ להשאיר הודעה קולית, או לשלוח במייל.

 

מנהלת הפנימייה

גב' חיה בלחסן

קב"ט הכפר

מר אסף מוסקוביץ

רכזת נעל"ה

דנה דרורי

רכז הדרכה ומח"ם

מר עוז יונתן

אחות הכפר

גב' אוסניס כרסטינה

מזכירות הפנימייה

גב' מירה בוקטוס

אם בית ראשית

גב' סעדי תמי