סדר יום

6:30 – השכמה
 
07:00 -07:50 – ארוחת בוקר
 
תחילת הלימודים- 08:00
 
ארוחת צהריים- 13:15
 
16:00 – מפגש בקבוצות
 
16:30- הכנת שעורי בית /תגבור לימודי
 
18:00 – ארוחת ערב
 
המשך תגבור לימודי – 18:30
 
20:00 – חוגים
 
22:00 – התארגנות כיבוי אורות