מטרות הפנימייה

תפקיד הפנימייה לעצב את דמותו של המתחנך כך שיהיה מסוגל ממש את יכולותיו הפוטנציאליות, ויהיה אזרח מועיל בחברה. כל התכניות מתבססות על ערכים יהודיים ציוניים ואוניברסאליים.
 
כפר הנוער והפנימייה רואים עצמם כמופקדים על שלומם וביטחונם של כל החניכים ואימונם לקראת חיים עצמאים ואקדמיים תוך שהפנימייה מהווה מקום חם ומגן.
 
מטרות הפנימייה:
  1. לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו.
  2. להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים.
  3. ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם.
  4. לפתח אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים, להרחיב את אופקיהם התרבותיים ולחושפם לחוויות אמנותיות, והכל למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות.
  5. לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה, ובמיומנויות יסוד שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית, ולעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי.
  6. לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים.
  7. להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו.
  8. לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון עזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל.
  9. לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח.

 

במרכז " אני מאמין" זה ניצב הפרט.

כל מערכות הכפר: בית הספר, הפנימייה, הספרייה, המטבח, המשק וכל עובדי הכפר מנותבות לאיתור צרכיי החניכים ומתן תשובות הולמות, מתוך אמונה שהפרט הוא בר שינוי בתפקודיו ובהישגיו הלימודיים והאישיים.
 
חשוב לזכור – מחויבות הכפר לפרט נובעת בין השאר מהעובדה שחניכים רבים הם צעירים בגילם ונמצאים בארץ ללא הורים.