אגרואקולוגיה עירונית

כפר הנוער מוסינזון – מרכז הדרכה לקיימות בעיר 

 גישה חינוכית מעשית  

לפיתוח מודעות סביבתית וחשיבה בת קיימא בסביבה עירונית 

 

רקע

מטרת המגמה והמשק  לאגרואקולוגיה , הנה לימוד חשיבות מקורות החיים הבסיסיים על כדור הארץ (שמש, מים צמחיה) ולימוד דרכי השילוב של התפתחות אנושית, עירונית ותעשייתית מואצת יחד עם פיתוח שטחים ירוקים. 

 התפתחות מואצת של תהליכי עיור, והתפתחות תעשייתית מרחיקים את סביבת האדם הטבעית ממוקד חייו. הנוף העירוני הצפוף, משטחי האספלט והבטון, אזורי תעשיה צפופים ומזהמים  כובשים מבלי משים את שטחי החקלאות והטבע. המגמה לאגרואקולוגיה במוסינזון מדגישה את השילוב של פיתוח והתפתחות, יחד עם שמירה על בסיס הקיום. 

נושאי הלימוד במגמה משמשים כרקע ללימודים גבוהים בתחום לימודי הסביבה, החקלאות והתזונה. 

 

הלימוד במגמה מתבצע באופן מעשי ועיוני, עם שימת דגש על פיתוח חשיבה יוצרת וחוקרת. 

הלימוד נעשה באופן חוויתי, ומיושמות בו התבוננות, וחשיבה מערכתית. 

במהלך הלימודים משולבים סיורים בנושאים שונים. 

 

בין הנושאים הנלמדים ניתן למנות: 

 • יצירת מרחבים צמחיים אסתטיים בנישות מגוונות בתחום העיר. 
 • מחזור מים 
 • מחזור פסולות שונות  שימוש באנרגיות חלופיות 
 • ייצור מזון מתחום הצומח: ירקות פירות, תבלינים  ייצור מוצרי בריאות מהצומח 

 לאחרונה, מתפתחת האגרואקולוגיה העירונית גם ברחבי העולם המערבי כעיסוק בשעות הפנאי וכאמצעי לשיפור התזונה, איכות החיים והסביבה, קידום חברתי, חינוך לערכים, שימור מסורת וטיפול באוכלוסיות מצוקה. בגישת האגרואקולוגיה  העירונית מושם דגש על ניצול שטחים עירוניים (גגות, איי תנועה, שטחי גן) ועל היכולת לספק ערך תזונתי מגוון ורב על פני שטח מצומצם. כל זאת תוך חיסכון במשאבים והשתלבות בסביבה העירונית על היבטיה האקולוגיים, החברתיים והאסטטיים. עמידה במשימה זו מחייבת פיתוחן של מערכות חקלאיות חדשניות המשלבות ידע מתקדם באקולוגיה וחקלאות עם הבנה של הצרכים ואורח החיים בעיר.  

 

המתחם לאגרואקולוגיה עירונית במוסינזון 

המתחם האגרואקולוגי  עירוני של מוסינזון, הנו דוגמא ראשונית ליישום המשק האגרואקולוגי.  

המשק נמצא בחצר הכפר ועושה שימוש בשטחים מסוגים שונים בשטח בית הספר. המתקנים החקלאיים מציעים פתרונות מגוונים לגידול אינטנסיבי של ירקות ופירות בשטח העיר. במערכת משולבים גם מיתקנים למיחזור מים ופסולת מוצקה. הטיפול בפסולת העירונית והשימוש בתוצריה בשטח העיר הינם חלק בלתי נפרד מהתפיסה הסביבתית של החקלאות העירונית, החותרת ליצירת ערים בנות-קיימא.    

 

מוקדים במתחם האגרואקולוגי: 

 חממיות לגידול ירקות- מתקנים קומפקטיים ואסטטיים לגידול אינטנסיבי של ירקות. כל חממית מתאימה הן בגדלה (20 מ"ר) והן בצורתה (צורת כיפה) לגג בית פרטי ואמורה לספק את תצרוכת הירקות של משפחה בת חמש נפשות. הירקות גדלים במצעים מנותקים ונהנים מאקלים ומשטרי השקיה ודישון מבוקרים. מי הנקז (העודפים) נאספים ומוזרמים למאגר תת קרעי ממנו נעשה שימוש חוזר במים להשקיית גינות. 

 

גן ירק אנכי-  מיתקן לגידול ירקות עלים וצמחי תבלין. צידו האחד של המתקן ניתן להרמה דבר המאפשר חשיפה מוגברת לקרינת השמש וחיסכון במקום בעת ובעונה אחת. צמחי התבלין הגדלים במערכת זו משמשים גם להפקת מוצרים שונים לרבות חומרי הדברה טבעיים וידידותיים לסביבה. 

 

מטע במיכלים- במטע גדלים שבעה מינים שונים של עצי פרי שיבולם מתפרש על פני עונות השנה השונות. המתקן מדמה מטע הממוקם על גג בית קומות ונועד לספק פירות טריים לתושבי הבניין המשותף. כמוכן יוצר המטע כשכבת בידוד אקלימית וריאה ירוקה על גג הבית. העצים גדלים במיכלים במצע גידול אינרטי. נפח המיכל מגביל את גודל העץ כך שהעץ נוח לטיפול ואף ניתן לשנע אותו במידת הצורך. גם ממיתקן זה נאספים מי הנקז לצורך שימוש חוזר.

 

מתקן לטיפול ביולוגי בשפכים ביתיים-  מי מטבח הכפר מוזרמים למערכת הידרופונית לטיפול ביולוגי בשפכים. טיהור המים מתבצע בשיטה חדשנית המבוססת על צמחים ואוכלוסיות מיקרואורגניזמים הגדלים ומתפקדים על פני שורשי הצמחים. המים המטופלים מוזרמים לגינת טרסות. המיתקן עצמו מהווה גן הידרופוני יפיפה הממוקם במרכז הכפר (מאחורי החממה הלימודית).  

 

גינת המשאבים- גינת טרסות מושקת במי המטבח המטופלים. הגינה הממוקמת אל מול בניין הספרייה מנותקת מהקרקע באמצעות יריעות המונעות איבוד מים לעומק הקרקע ומבטיחות הגנה מזיהום קרקע ומי תהום. מי המטבח המטופלים זורמים בגרביטציה מטרסה לטרסה ומתנקזים בסופו של דבר למערכת הביוב. בגינה גדלים פרחי עונה. הטרסות עשויות לוחות פלסטיק מוחזר.מרכז   ב רכת נוי ומפל המופעלים ע"י אנרגיה סולרית

 

גינת צל –גינה זו מורכבת מגינות קטנות רבות שתוכננו, עוצבו והוקמו על ידי תלמידי המגמה.
הגינה מנצלת את מי העודף של המערכת החקלאית. כמו כן מהווה הגינה מודל לגינון באזורים חמים וצחיחים בהם יש לשים דגש על יצירת מיקרו-אקלים נוח (צל רב, קרירות) ועל החיסכון במים

 

פירמידות גידול –מתקנים אנכיים בצורת פירמידות, המלאים בתערובת גידול מיוחדת, ומרכזם משמש כקומפוסטר. המפנים השונים של צלעות המבנה גורמים לדירוג במוכנות הגידולים, בייצור המזון ובפריחות. המתקן משמש דוגמה לפיתרון לבעיית מרחב פנוי לייצור מזון.

 

מרכז קומפוסטציה – מערך של תאים אליהם מובאים פסולות אורגניות מרחבי הכפר, ובהם נלמדים תהליכי הייצור של קומפוסט המורכב מחומרי גלם שונים.

 

מבנה ירוק – מבנה עץ בעל חלל מקורה אחד, בו נלמדים השפעות היבטים אקלימיים על חלל המבנה, שימוש מושכל בכיווני המבנה לצורך ייצור מזון, השבת מי גשם להשקיה, ויצירת מרחב ירוק כולל גן ירק ועצי מטע על תשתית אספלט. 

 

  מערכת אקוופוניק 

  

 

גגות ירוקים – התייחסות לחזית החמישית של הבית כמרחב בעל פוטנציאל כשטח יצרני, וכמרחב המשפר את איכות הסביבה בעיר, וזאת ע"י הפיכתו למרחב ירוק וחי. 

יתרונות:   

 • שיפור איכות האוויר ע"י ספיחת CO2  ופליטת חמצן 
 • יצירת חזית חמישית אסתטית לבית, שיפור מראה נוף הגגות
 • הקטנת אפקט "איי החום" העירוני
 • ניצול מי גשם
 • הקטנת ספיקת נגר עירוני והצמצום נזקי הצפות
 • סינון מי הגשם במצע
 • הגדלת יכולת הבליעה של רעש (מזגנים מטוסים)
 • בידוד טרמי –הקטנת צריכת חשמל לקרור וחימום
 • שיפור תנאי נווחות אקלימית בבית
 • יצירת גינות לשימוש דיירי הבית
 • השבחת הנדל"ן
 • העשרת מגוון בתי גידול
 • ניצול מרחב ים נוספים בעיר הצפופה (גינות ציבוריות, מגרשי גולף)
 • שצירה על יריעות איטום הגג מפני קרינת השמש על מנת להאריך את אורך חייהן

 

לתאום ביקורים:  

עידו הרפז 0549987659